Пчеларски бележник
      BeekeeperNote.com Facebook   BeekeeperNote.com Twitter   BeekeeperNote.com Pinterest   BeekeeperNote.com Youtube  
Пчеларски бележник
Ръкодовство за работа с интернет пчеларски дневник - помагало за пчеларите1. Електронният дневник на пчеларя e компютърна програма която е по-добра от книжния пчеларски бележник
Пчеларите, които използват компютър, веднага ще оценят големите предимства при управлението на пчелините си.
В пчеларския бележник могат да се добавят до няколко пчелина с по 100 кошера.
Имената на пчелините могат да се редактират. Ако някой пчелин бъде закрит, има възможност да се изтрие.
За всеки пчелин може да се направи отчет за получената продукция от:

- мед (кг.)
- восък (кг.)
- прополис (г.)
- прашец (кг.)
- пчелно млечице (г.)
- пчелна отрова (г.)


2. Във всеки пчелин могат да се добавят кошери. За да направите някоя отводка кошер или обратно
кликнете два пъти върху нея и редактирайте. С едно кликване може да преместите кошера на ново място в пчелина.
За всеки кошер може да се добавя информация:

- Име на кошер
- Майка-година
- Тип майка
- Тип кошер
- Система кошер

Майките са оцветени по години.
За всеки майка може да се добавя информация:

- дата на оплождане
- тип
- произход
- семейство отглеждач
- причина за смяна
- нрав на майката
- родители

Имената на кошерите са числа. Имената на кошерите и данните за тях могат да се редактират.
Ако някой кошер бъде закрит има възможност да се изтрие.
За всеки кошер може да се направи отчет за получената продукция от:

- мед (кг.)
- восък (кг.)
- прополис (г.)
- прашец (кг.)
- пчелно млечице (г.)
- пчелна отрова (г.)

Всички добиви от кошер се запаметяват и се показват при поискване.
В електронния дневник на пчеларя добивите от всеки кошер могат да се сравняват.
За всеки кошер може да се добавя информация за прегледи:

- дата на прегледа
- пило (пити)
- брой пчели
- мед (кг.)
- t C
- тегло (кг.)

Уеб базираният бележник се използва и като дневник на пчеларя, могат да бъдат създадени до 9 пчелина с по 100 кошера.
За всеки преглед на кошер може да се водят отделни бележки, които се запаметяват автоматично в базата данни на електронния дневник на пчеларя и се показват при поискване.

3. За да ползвате пчеларския бележник трябва да се регистрирате. Всеки пчелар има собствен профил защитен с парола.

® 2010 - 2023 BeekeeperNote.com. All rights reserved